vnt.com.pl

Tłumaczenia stron internetowych

Profesjonalne i doświadczone biuro translacji językowych tłumaczenia-pwn.pl prezentuje zainteresowanym podmiotom swoją szeroką ofertę tłumaczenia stron internetowych na blisko 50 języków obcych. Głęboka wiedza merytoryczna wspierana kompetencjami lingwistycznymi oraz konsultacjami w zakresie różnorodnych branż czy dyscyplin, a także pomoc rodzimych użytkowników języków – native speakers, gwarantują wierność i jednoznaczność realizowanych przekładów, nie pozostawiając miejsca na niedomówienia czy wieloznaczności.Poleng Sp. z o.o.
Pamiątkowa 24/1
61-505  Poznań
tel. +48 61 641 25 8

5 wpis

12 wpis

10 wpis

20 wpis

19 wpis