vnt.com.pl

Szkolenia z cen transakcyjnych

Grupa SWGK, posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników finansowo-księgowych, pracujących na rzecz firm oraz biur podatkowych. Grupa SWGK oferuje szkolenia z cen transferowych – niezwykle istotnego zagadnienia w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oferta szkoleń z cen transferowych cieszy się wielką popularnością, a ich wartość merytoryczna jest nie do przecenienia. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostają z mechanizmem dotyczącym właściwego określania cen transferowych, obowiązującymi przepisami w zakresie cen transferowych i transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zdobywają również umiejętności sporządzania kompleksowej dokumentacji cen transferowych. Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Grupę SWGK zapewnia poszerzenie swojej wiedzy o zdobycie wielu dodatkowych informacji, bezcennych w procesie dokumentowania transakcji.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88

5 wpis

12 wpis

10 wpis

20 wpis

19 wpis