vnt.com.pl

Sprzęt rehabilitacyjny - sklep

Reha Fund wykorzystuje swoje doświadczenie jako producent i sprzedawca, by tworzyć wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Sklep prowadzony przez firmę także w internecie pozwala skorzystać z wyjątkowo szerokiej oferty zarówno zakładom, jak i klientom indywidualnym o szczególnych potrzebach, czy chodzi o proste, ale wymagające nadal precyzji artykuły jak balkonik czy przyrządy do ćwiczenia kończyć, czy też o zaawansowane, profesjonalne koncentratory tlenowe, które klienci mogą wypożyczyć na określony czas.


Reha Fund Sp z o.o.
Staniewicka 14
03-310 Warszawa
tel. +48 22 59 40 30

5 wpis

13 wpis

10 wpis

20 wpis

20 wpis