vnt.com.pl

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – co zawiera?

W tekście przygotowanym przez SWGK i umieszczonym na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://swgk.pl/pl/sprawozdanie-finansowe-przedsiebiorstwa znaleźć można wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Artykuł tłumaczy, czym są sprawozdania finansowe, jak i w jakim celu często są one sporządzane. Przedsiębiorcy dowiedzą się z niego, jakie istnieją rodzaje sprawozdań oraz z czego taki dokument się składa. W tekście znajdują się także informacje na temat formy, którą powinno zachować sprawozdanie finansowe – dane muszą być przedstawione w sposób czytelny tak, by adresat nie miał problemu z ich zinterpretowaniem. Ogromne znaczenie ma tu też dokładność i rzetelność kontrolowane potem podczas audytów.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88

5 wpis

12 wpis

10 wpis

20 wpis

19 wpis