vnt.com.pl

Maciejuk Darek

Nie warto jest rozwiązywać spraw związanych z prawem samemu lub tylko z pomocą internetu. Okazać się może bowiem, że takie samodzielne rozwiązywanie sprawy przyniesie o wiele więcej strat niż pożytku. Ale Maciejuk Darek jest takim adwokatem, którego wcale nie trzeba się bać. Zawsze jest chętny do pomocy i pomoże w załatwieniu każdego rodzaju sprawy, z którą tylko zgłosi się do niego chętny klient. Jego ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe sprawia, że żaden problem nie będzie dużym wyzwaniem, którego nie da się rozwiązać.Kancelaria Adwokacka Dariusz Maciejuk
al. 3-go Maja 2 lok. 14
00-391 Warszawa

4 wpisy

13 wpis

10 wpis

20 wpis

22 wpis