vnt.com.pl

DrewHome - projekty

Osoba planująca postawienie własnych czterech ścian w postaci domu mieszkalnego jest zobligowana do opracowania dokumentacji technicznej takiego przedsięwzięcia. Pod adresem http://www.drewhome.com.pl/projekty taki inwestor odnajdzie sugestię możliwych rozwiązań, w tym propozycję realizacji gotowego projektu z katalogu, ale także ofertę stworzenia indywidualnego rozwiązania na podstawie życzeń, potrzeb i możliwości klienta. Żadnym problemem nie jest również zmiana technologii przewidzianej w pierwotnej wersji opracowania z tradycyjnej na szkieletową.DrewHome Sp. z o.o.
ul. Wysoka 4
34-322 Gilowice
tel. 503 007 212

5 wpis

12 wpis

10 wpis

20 wpis

19 wpis