vnt.com.pl

Chmura firmowa w BlackIce Networks

Specjalistyczna platforma do obsługi oprogramowania analitycznego jest w dzisiejszych czasach właściwie niezbędna. Firmy mogą w ten sposób obsługiwać dane, które będą dla nich przetwarzane na przykład w systemach ERP. Usługi chmurowe oferowane przez zespół BlackIce Networks pozwalają na sprawne oraz wydajne korzystanie z informacji, które są przesyłane prosto do bazy danych. Cała platforma jest funkcjonalna oraz bezpieczna, co pozwala zachować maksimum tajności w przypadku ważnych plików. Można dowiedzieć się więcej o usługach chmurowych, odwiedzając stronę http://www.blackice.com.pl/!


BlackIce Networks Sp. z o.o.
Fabryczna 20A
31-553 Kraków
tel. +48 (12) 444 72

5 wpis

12 wpis

10 wpis

20 wpis

19 wpis